Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Αυτό το πλοιάριο χρησιμοποιήθηκε από Δανούς ψαράδες για τη μεταφορά Εβραίων στα ασφαλή εδάφη της Σουηδίας κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής.

Αυτό το πλοιάριο χρησιμοποιήθηκε από Δανούς ψαράδες για τη μεταφορά Εβραίων στα ασφαλή εδάφη της Σουηδίας κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Δανία, 1943 ή 1944.


Ετικέτες


  • Museet for Danmarks Frihedskamp

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Danish fishermen used this boat to carry Jews to safety in Sweden during the German occupation. [LCID: 62187]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.