Πίσω στο άρθρο

Deportation from the Krakow ghetto at the time of the ghetto's liquidation. [LCID: 06694]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εκτοπισμός από το γκέτο της Κρακοβίας κατά στιγμή της εκκαθάρισής του.

Εκτοπισμός από το γκέτο της Κρακοβίας κατά στιγμή της εκκαθάρισής του. Κρακοβία, Πολωνία, Μάρτιος 1943.


Ετικέτες


  • Instytut Pamieci Narodowej
Προβολή αρχειακού υλικού

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.