Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ο Δρ. Joseph Jaksy, ο οποίος έσωσε τις ζωές 25 Εβραίων κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Δρ. Joseph Jaksy, ο οποίος έσωσε τις ζωές 25 Εβραίων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τους παρείχε καταφύγιο, χρήματα, φάρμακα και πλαστά έγγραφα. Ο Jaksy ονομάστηκε «Δίκαιος των Εθνών». Τσεχοσλοβακία, προπολεμική περίοδος.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Dr. Joseph Jaksy, who rescued 25 Jews during the war. [LCID: 89113]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.