Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μονάδες μιας γερμανικής μεραρχίας τεθωρακισμένων στο ανατολικό μέτωπο τον Φεβρουάριο του 1944.

Μονάδες μιας γερμανικής μεραρχίας τεθωρακισμένων στο ανατολικό μέτωπο τον Φεβρουάριο του 1944. Οι σοβιετικές δυνάμεις, με αρκετά επιθετική στάση μετά τη μάχη του Στάλινγκραντ, απώθησαν τους Γερμανούς στρατιώτες στα σύνορα της Ανατολικής Πρωσίας μέχρι το τέλος του 1944. Σοβιετική Ένωση, Φεβρουάριος 1944.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Units of a German armored division on the eastern front in February 1944. [LCID: 09575]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.