Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Φωτογραφίες, κειμήλια και ένας χάρτης που παρουσιάστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία στο Διεθνές Στρατοδικείο.

Φωτογραφίες, κειμήλια και ένας χάρτης που παρουσιάστηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία στο Διεθνές Στρατοδικείο. Νυρεμβέργη, Γερμανία, μεταξύ 20ης Νοεμβρίου 1945 και 1ης Οκτωβρίου 1946.


Ετικέτες


  • Harry S. Truman Library

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Photographs, artifacts, and a map presented as evidence at the International Military Tribunal. [LCID: 10407]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.