جزئیات
عکس ها

عكس ها، اشیاء باقیمانده و نقشه ای كه به عنوان مدرك در دادگاه نظامی بين المللی ارائه شد.

عكس ها، اشیاء باقیمانده و نقشه ای كه به عنوان مدرك در دادگاه نظامی بين المللی ارائه شد. نورنبرگ، آلمان، بين 20 نوامبر 1945 و 1 اكتبر 1946.


برچسب‌ها


  • Harry S. Truman Library

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Photographs, artifacts, and a map presented as evidence at the International Military Tribunal. [LCID: 10407]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.