Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ο ιερέας Bruno με Εβραιόπουλα που έκρυψε από τους Γερμανούς.

Ο ιερέας Bruno με Εβραιόπουλα που έκρυψε από τους Γερμανούς. Το ίδρυμα για τη Μνήμη των Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος (Yad Vashem) ανακήρυξε τον ιερέα Bruno «Δίκαιο των Εθνών». Βέλγιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Father Bruno with Jewish children he hid from the Germans. [LCID: 08732]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.