Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ένας Εβραίος άντρας και ένα παιδί που εκτελούν καταναγκαστική εργασία σε ένα εργοστάσιο στο γκέτο του Λοτζ.

Ένας Εβραίος άντρας και ένα παιδί που εκτελούν καταναγκαστική εργασία σε ένα εργοστάσιο στο γκέτο του Λοτζ. Λοτζ, Πολωνία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


Ετικέτες


  • Zydowski Instytut Historyczny Instytut Naukowo-Badawczy

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

A Jewish man and child at forced labor in a factory in the Lodz ghetto. [LCID: 74343]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.