Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Κρατούμενοι εκτελούν καταναγκαστική εργασία. Στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ, Γερμανία, μεταξύ 1940 και 1945.

Κρατούμενοι εκτελούν καταναγκαστική εργασία. Στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπούχενβαλντ, Γερμανία, μεταξύ 1940 και 1945.


  • Instytut Pamieci Narodowej
Προβολή αρχειακού υλικού
Prisoners at forced labor. Buchenwald concentration camp, Germany, between 1940 and 1945. [LCID: 81241]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.