جزئیات
عکس ها

زندانیان در حال بیگاری. اردوگاه کار اجباری بوخنوالت، آلمان، بین سال های 1940 و 1945.

زندانیان در حال بیگاری. اردوگاه کار اجباری بوخنوالت، آلمان، بین سال های 1940 و 1945.


  • Instytut Pamieci Narodowej
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Prisoners at forced labor. Buchenwald concentration camp, Germany, between 1940 and 1945. [LCID: 81241]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.