Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Προσωπικό των στρατού των ΗΠΑ οργανώνει στοίβες γερμανικών εγγράφων που είχαν συλλεχθεί από ανακριτές των εγκλημάτων πολέμου ως αποδεικτικά στοιχεία για το Διεθνές Στρατοδικείο.

Προσωπικό των στρατού των ΗΠΑ οργανώνει στοίβες γερμανικών εγγράφων που είχαν συλλεχθεί από ανακριτές των εγκλημάτων πολέμου ως αποδεικτικά στοιχεία για το Διεθνές Στρατοδικείο.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού
US Army staffers organizing stacks of German documents collected by war crimes investigators as evidence for the International Military ... [LCID: 03549]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.