Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γερμανικές δυνάμεις μπαίνουν στο Άαχεν

Γερμανικές δυνάμεις μπαίνουν στο Άαχεν, στα σύνορα με το Βέλγιο, μετά την επαναστρατικοποίηση της Ρηνανίας.  Άαχεν, Γερμανία, 18 Μαρτίου 1936.


  • Wide World Photo

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

German forces enter Aachen, on the border with Belgium, following the remilitarization of the Rhineland. [LCID: 70032]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.