Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γερμανοί που παρακολουθούν ένα μάθημα φυλετικής θεωρίας.

Γερμανοί που παρακολουθούν ένα μάθημα φυλετικής θεωρίας. Γερμανία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • Bayerische Staatsbibliothek München

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Germans attend a class in racial theory. Germany, date uncertain. [LCID: 70366]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.