Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια Εβραϊκή οικογένεια στο γκέτο του Piotrkow Trybunalski.

Μια Εβραϊκή οικογένεια στο γκέτο του Piotrkow Trybunalski. Όλα τα άτομα της φωτογραφίας πέθαναν στο Ολοκαύτωμα. Πολωνία, 1940


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού

Share This

Group portrait of six young Jewish men and women in the Piotrkow Trybunalski ghetto. [LCID: 08220]