Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μαλλιά γυναικών κρατούμενων, έτοιμα για αποστολή στη Γερμανία, που βρέθηκαν κατά την απελευθέρωση του στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς.

Μαλλιά γυναικών κρατούμενων, έτοιμα για αποστολή στη Γερμανία, που βρέθηκαν κατά την απελευθέρωση του στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς. Πολωνία, 1945.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Hair of women prisoners, prepared for shipment to Germany, found at the liberation of Auschwitz. [LCID: 14220]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.