Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Το κάστρο Hartheim, ένα κέντρο ευθανασίας, στο οποίο άτομα με φυσικές και πνευματικές αναπηρίες θανατώνονταν με δηλητηριώδη αέρια και θανατηφόρες ενέσεις

Το κάστρο Hartheim, ένα κέντρο ευθανασίας, στο οποίο άτομα με φυσικές και πνευματικές αναπηρίες θανατώνονταν με δηλητηριώδη αέρια και θανατηφόρες ενέσεις. Hartheim, Αυστρία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of Andras Tsagatakis

Hartheim castle, a euthanasia killing center where people with physical and mental disabilities were killed by gassing and lethal ... [LCID: 76511]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.