Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Το σπίτι στο Άμστερνταμ όπου η Tina Strobos έκρυψε περισσότερους από 100 Εβραίους σε μια ειδικά κατασκευασμένη κρυψώνα.

Το σπίτι στο Άμστερνταμ όπου η Tina Strobos έκρυψε περισσότερους από 100 Εβραίους σε μια ειδικά κατασκευασμένη κρυψώνα. Έγιναν οκτώ επιδρομές στο σπίτι της, αλλά οι φυγάδες δεν ανακαλύφθηκαν ποτέ. Ολλανδία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


Ετικέτες


  • Gay Block and Malka Drucker

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

The house in Amsterdam where Tina Strobos hid over 100 Jews in a specially constructed hiding place. [LCID: 90230]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.