Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Φωτογραφία ταυτότητας της Dirke Otten, η οποία έδωσε την ταυτότητά της σε μια Εβραία γυναίκα για να τη σώσει.

Φωτογραφία ταυτότητας της Dirke Otten, η οποία έδωσε την ταυτότητά της σε μια Εβραία γυναίκα για να τη σώσει. Η Otten και ο σύζυγός της έκρυψαν ούτε λίγο, ούτε πολύ, 50 Εβραίους στο σπίτι τους κατά τον ίδιο χρόνο. Nieuwlande, Ολλανδία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • Gay Block and Malka Drucker

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Identity photo of Dirke Otten, who gave her identity card to a Jew in order to save her. [LCID: 90941]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.