Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Τον Αύγουστο του 1943, ένας θάλαμος αερίων εγκαταστάθηκε στο κτήριο αυτό, το οποίο απεικονίζεται εδώ μετά την απελευθέρωση του στρατοπέδου, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Νατζβάιλερ-Στρούτχοφ.

Τον Αύγουστο του 1943, ένας θάλαμος αερίων εγκαταστάθηκε στο κτήριο αυτό, το οποίο απεικονίζεται εδώ μετά την απελευθέρωση του στρατοπέδου, στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Νατζβάιλερ-Στρούτχοφ. Γαλλία, 1945.


  • La Documentation Francaise

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

In August 1943 a gas chamber was installed in this building, seen here after the liberation of the camp, in the Natzweiler-Struthof ... [LCID: 01925]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.