جزئیات
عکس ها

در اوت 1943، يك اتاق گاز در اين ساختمان در اردوگاه كار اجباری ناتسوايلر-اشتراتهوف دایر شد،

در اوت 1943، يك اتاق گاز در اين ساختمان در اردوگاه كار اجباری ناتسوايلر-اشتراتهوف دایر شد، که در اینجا می توان آنرا پس از آزادسازی اردوگاه مشاهده کرد. فرانسه، 1945.


  • La Documentation Francaise

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

In August 1943 a gas chamber was installed in this building, seen here after the liberation of the camp, in the Natzweiler-Struthof ... [LCID: 01925]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.