Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εβραιόπουλα που προστατεύθηκαν από τον προτεσταντικό πληθυσμό του χωριού Le Chambon-sur-Lignon.

Εβραιόπουλα που προστατεύθηκαν από τον προτεσταντικό πληθυσμό του χωριού Le Chambon-sur-Lignon. Γαλλία, μεταξύ 1941 και 1944.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Jewish children sheltered by the Protestant population of the village of Le Chambon-sur-Lignon. [LCID: 83599]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.