جزئیات
عکس ها

کودکان یهودی که تحت حمایت پروتستان های دهکده لو شامبون- سور- لینون قرار گرفتند.

کودکان یهودی که تحت حمایت پروتستان های دهکده لو شامبون- سور- لینون قرار گرفتند. فرانسه، بين سالهای 1941 و 1944.


برچسب‌ها


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish children sheltered by the Protestant population of the village of Le Chambon-sur-Lignon. [LCID: 83599]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.