Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια ομάδα Εβραίων ανταρτών στο δάσος Rudniki, κοντά στη Βίλνα, μεταξύ 1942 και 1944.

Μια ομάδα Εβραίων ανταρτών στο δάσος Rudniki, κοντά στη Βίλνα, μεταξύ 1942 και 1944.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού
A group of Jewish partisans in the Rudniki forest, near Vilna, between 1942 and 1944. [LCID: 04097]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.