Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εβραίοι πρόσφυγες, στα πλαίσια του Brihah (τη μαζική έξοδο των Εβραίων από την ανατολική Ευρώπη στο τέλος του πολέμου), σε ένα ασφυκτικά γεμάτο βαγόνι τρένου με προορισμό ένα στρατόπεδο διέλευσης στην αμερικανική ζώνη κατοχής.

Εβραίοι πρόσφυγες, στα πλαίσια του Brihah (τη μαζική έξοδο των Εβραίων από την ανατολική Ευρώπη στο τέλος του πολέμου), σε ένα ασφυκτικά γεμάτο βαγόνι τρένου με προορισμό ένα στρατόπεδο διέλευσης στη ζώνη κατοχής των ΗΠΑ. Γερμανία, 1945 ή 1946.


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Jewish refugees, part of the Brihah (the postwar mass flight of Jews from eastern Europe), in a crowded boxcar on the way to a displaced ... [LCID: 80915]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.