جزئیات
عکس ها

پناهندگان یهودی- قسمتی از "بریها" (عزيمت دسته جمعی یهودیان از اروپای شرقی پس از جنگ)- در یک واگن باری پرازدحام

پناهندگان یهودی- قسمتی از "بریها" (عزيمت دسته جمعی یهودیان از اروپای شرقی پس از جنگ)- در یک واگن باری پرازدحام در مسیر اردوگاه آوارگان در منطقه تحت اشغال آمریکا. آلمان، 1945 یا 1946.


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Jewish refugees, part of the Brihah (the postwar mass flight of Jews from eastern Europe), in a crowded boxcar on the way to a displaced ... [LCID: 80915]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.