Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Γερμανοί στρατιώτες οδηγούν Εβραίους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του γκέτο της Βαρσοβίας στο σημείο συγκέντρωσης για εκτοπισμό.

Γερμανοί στρατιώτες οδηγούν Εβραίους συλληφθέντες κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του γκέτο της Βαρσοβίας στο σημείο συγκέντρωσης για εκτοπισμό. Πολωνία, Μάιος 1943.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού
German soldiers lead Jews captured during the Warsaw ghetto uprising to the assembly point for deportation. [LCID: 5472a]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.