Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ο Johannes Post οργάνωσε ένα δίκτυο 250 ατόμων στο Nieuwlande με σκοπό τη φυγάδευση Εβραίων από το Άμστερνταμ και την εξασφάλιση καταφυγίου και εγγράφων ταυτότητας.

Ο Johannes Post οργάνωσε ένα δίκτυο 250 ατόμων στο Nieuwlande με σκοπό τη φυγάδευση Εβραίων από το Άμστερνταμ και την εξασφάλιση καταφυγίου και εγγράφων ταυτότητας. Του απονεμήθηκε ο τίτλος «Δίκαιος των Εθνών» το 1965. Ολλανδία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • Gay Block and Malka Drucker

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Johannes Post organized a network of 250 people in Nieuwlande who smuggled Jews out of Amsterdam and found them shelter and identity ... [LCID: 89807]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.