Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Το Διεθνές Στρατοδικείο ήταν ένα δικαστήριο που είχε συγκληθεί από κοινού από τις κυβερνήσεις των νικητών Συμμάχων.

Το Διεθνές Στρατοδικείο ήταν ένα δικαστήριο που είχε συγκληθεί από κοινού από τις κυβερνήσεις των νικητών Συμμάχων. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία, οι σημαίες της Σοβιετικής Ένωσης, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας κρέμονται πίσω από τον πάγκο των δικαστών.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

The International Military Tribunal was a court convened jointly by the victorious Allied governments. [LCID: 61332]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.