Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Στο Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας, Ανθρώπινης Κληρονομικότητας και Ευγονικής Κάιζερ Βίλχελμ, ένας ευγονιστής μετρά τα χαρακτηριστικά μιας γυναίκας

Στο Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας, Ανθρώπινης Κληρονομικότητας και Ευγονικής Κάιζερ Βίλχελμ, ένας ευγονιστής μετρά τα χαρακτηριστικά μιας γυναίκας, σε μια προσπάθεια να καθορίσει τη φυλετική της καταγωγή. Βερολίνο, Γερμανία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Πίσω στο άρθρο

At the Kaiser Wilhelm Institute for Anthropology, Human Genetics, and Eugenics, a racial hygienist measures a woman's features in ... [LCID: 78569]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.