Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Λιθουανοί συνεργάτες των Γερμανών φρουρούν Εβραίους πριν την εκτέλεσή τους.

Λιθουανοί συνεργάτες των Γερμανών φρουρούν Εβραίους πριν την εκτέλεσή τους. Ponary, Ιούνιος-Ιούλιος 1941.


  • YIVO Institute for Jewish Research, New York

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Lithuanian collaborators guard Jews before their execution. [LCID: 60254e]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.