جزئیات
عکس ها

همدستان لیتوانیایی، یهودیان را پیش از اعدام آنها محاصره کرده اند. پوناری، ژوئن-جولای، 1941.

همدستان لیتوانیایی آلمان، یهودیان را پیش از اعدام محاصره کرده‌اند. پوناری، ژوئن-جولای ۱۹۴۱.


  • YIVO Institute for Jewish Research, New York

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Lithuanian collaborators guard Jews before their execution. [LCID: 60254e]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.