Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Συναθροισμένο πλήθος στη συγκέντρωση του ναζιστικού κόμματος στη Νυρεμβέργη.

Συναθροισμένο πλήθος στη συγκέντρωση του ναζιστικού κόμματος στη Νυρεμβέργη. Νυρεμβέργη, Γερμανία, 1935.


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Πίσω στο άρθρο

Massed crowds at the Nazi Party rally in Nuremberg. [LCID: 08359]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.