جزئیات
عکس ها

انبوه مردم در گردهمایی حزب نازی در نورنبرگ.

انبوه مردم در گردهمایی حزب نازی در نورنبرگ. نورنبرگ، آلمان، 1935.


  • US Holocaust Memorial Museum
​مشاهده‌ی ​منابع آرشیو

اشتراک

Massed crowds at the Nazi Party rally in Nuremberg. [LCID: 08359]