Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Παρέλαση μελών της Φρουράς του Hlinka στη Σλοβακία, ένα κράτος-δορυφόρος των Ναζί.

Παρέλαση μελών της Φρουράς του Hlinka στη Σλοβακία, ένα κράτος-δορυφόρος των Ναζί. Απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • Czechoslovak News Agency

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Members of the Hlinka Guard march in Slovakia, a Nazi satellite state. [LCID: 80644]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.