Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Σελίδα από το ημερολόγιο του Peter Feigl, ενός εβραιόπουλου που κρυβόταν στο προτεσταντικό χωριό Le Chambon-sur-Lignon.

Σελίδα από το ημερολόγιο του Peter Feigl, ενός εβραιόπουλου που κρυβόταν στο προτεσταντικό χωριό Le Chambon-sur-Lignon. Οι φωτογραφίες απεικονίζουν τους γονείς του, που έχασαν τη ζωή τους σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Το κείμενο είναι στα Γαλλικά και τα Γερμανικά. Le Chambon-sur-Lignon, Γαλλία, 1942-1943.


  • US Holocaust Memorial Museum

Page from the diary of Peter Feigl, a Jewish child hidden in the Protestant village of le Chambon-sur-Lignon. [LCID: 86061]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.