Πίσω στο άρθρο

A group portrait of some of the participants in the uprising at the Sobibor killing center. [LCID: 10625]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ομαδική φωτογραφία ορισμένων εκ των συμμετεχόντων στην εξέγερση του στρατοπέδου εξόντωσης Σόμπιμπορ.

Ομαδική φωτογραφία ορισμένων εκ των συμμετεχόντων στην εξέγερση του στρατοπέδου εξόντωσης Σόμπιμπορ. Πολωνία, Αύγουστος 1944.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies, Abe and Ida Cooper Foundation, the Claims Conference, EVZ, and BMF for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of donor acknowledgement.