Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Επιβάτες στο "St. Louis". Αυτοί οι πρόσφυγες από τη ναζιστική Γερμανία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Ευρώπη, καθώς οι Η.Π.Α. και η Κούβα αρνήθηκαν να τους παρέχουν άσυλο

Επιβάτες στο "St. Louis". Αυτοί οι πρόσφυγες από τη ναζιστική Γερμανία αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στην Ευρώπη, καθώς οι Η.Π.Α. και η Κούβα αρνήθηκαν να τους παρέχουν άσυλο. Μάιος ή Ιούνιος 1939.


  • US Holocaust Memorial Museum
Προβολή αρχειακού υλικού

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Passengers aboard the "St. Louis." These refugees from Nazi Germany were forced to return to Europe after both Cuba and the US denied ... [LCID: 88245]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.