Πίσω στο άρθρο

Passport photograph of Raoul Wallenberg. Sweden, June 1944. [LCID: 06917a]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Φωτογραφία διαβατηρίου του Raoul Wallenberg.

Φωτογραφία διαβατηρίου του Raoul Wallenberg. Σουηδία, Ιούνιος 1944.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.