Πίσω στο άρθρο

Passports issued to a German Jewish couple, with "J" for "Jude" stamped on the cards. [LCID: 03098]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Διαβατήρια που εκδόθηκαν για ένα ζευγάρι Εβραίων από τη Γερμανία και φέρουν στα δελτία τους τη σφραγίδα «J» (=Jude, Εβραίος).

Διαβατήρια που εκδόθηκαν για ένα ζευγάρι Εβραίων από τη Γερμανία και φέρουν στα δελτία τους τη σφραγίδα «J» (=Jude, Εβραίος). Καρλσρούη, Γερμανία, 29 Δεκεμβρίου 1938.


Ετικέτες


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.