Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μέλη μιας πολωνικής οικογένειας που έκρυβαν μια μικρή Εβραιοπούλα στο αγρόκτημά τους.

Μέλη μιας πολωνικής οικογένειας που έκρυβαν μια μικρή Εβραιοπούλα στο αγρόκτημά τους. Zyrardow, Πολωνία, 1941-1942.


  • US Holocaust Memorial Museum

Members of a Polish family who hid a Jewish girl on their farm. [LCID: 05716]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.