Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Αφίσα για την αντισημιτική έκθεση "Der ewige Jude" (Ο αιώνιος Εβραίος) η οποία χαρακτηρίζει τους Εβραίους ως Μαρξιστές, τοκογλύφους και εκμεταλευτές της ανθρώπινης εργασίας.

Αφίσα για την αντισημιτική έκθεση "Der ewige Jude" (Ο αιώνιος Εβραίος) η οποία χαρακτηρίζει τους Εβραίους ως Μαρξιστές, τοκογλύφους και εκμεταλλευτές της ανθρώπινης εργασίας. Μόναχο, Γερμανία, 8 Νοεμβρίου 1937.


Ετικέτες


  • Institute of Contemporary History and Wiener Library Limited

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Poster for the antisemitic museum exhibition "Der ewige Jude" (The Eternal Jew) characterizes Jews as Marxists, moneylenders, and ... [LCID: 10651]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.