Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Φωτογραφία μιας τάξης του νηπιαγωγείου στο γυμνάσιο Reali Hebrew κατά τη διάρκεια της γιορτής του Πουρίμ.

Φωτογραφία μιας τάξης του νηπιαγωγείου στο γυμνάσιο Reali Hebrew κατά τη διάρκεια της γιορτής του Πουρίμ. Kovno, Λιθουανία, 5 Μαρτίου 1939.


  • US Holocaust Memorial Museum

Purim portrait of a kindergarten class at the Reali Hebrew gymnasium. [LCID: 14810]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.