جزئیات
عکس ها

عکسی از جشن پوریم یک کلاس کودکستان در ورزشگاه یهودیان رئالی.

عکسی از جشن پوریم یک کلاس کودکستان در ورزشگاه یهودیان رئالی. کوونو، لیتوانی، 5 مارس 1939.


  • US Holocaust Memorial Museum

اشتراک

Purim portrait of a kindergarten class at the Reali Hebrew gymnasium. [LCID: 14810]