Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ο Δρ. Joseph Jaksy ποζάρει για το φακό με τις (από αριστερά στα δεξιά): Valeria Suran, Lydia Suran και τη σύζυγό του.

Ο Δρ. Joseph Jaksy ποζάρει για το φακό με τις (από αριστερά στα δεξιά): Valeria Suran, Lydia Suran και τη σύζυγό του. Οι αδερφές Suran ήταν δύο από τους 25 Εβραίους που διέσωσε ο δρ. Jaksy κατά τη διάρκεια του πολέμου. Τσεχοσλοβακία, απροσδιόριστη ημερομηνία.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Dr. Joseph Jaksy poses with (from left to right): Valeria Suran, Lydia Suran, and his wife. [LCID: 89117]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.