جزئیات
عکس ها

دکتر ژوزف جکسی به همراه (از چپ به راست): والریا سوران، لیدیا سوران، و همسرش.

دکتر ژوزف جکسی به همراه (از چپ به راست): والریا سوران، لیدیا سوران، و همسرش. خواهران سوران از جمله 25 نفر یهودی بودند که دکتر جکسی در طول جنگ نجات داد. چکوسلواکی، تاریخ نامشخص است.


  • US Holocaust Memorial Museum

این صفحه به زبان های دیگر نیز در دسترس است:

Dr. Joseph Jaksy poses with (from left to right): Valeria Suran, Lydia Suran, and his wife. [LCID: 89117]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.