Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Εβραίοι που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του γκέτο της Βαρσοβίας υποχρεώνονται να περπατήσουν προς το σημείο συγκέντρωσης για εκτοπισμό.

Εβραίοι που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του γκέτο της Βαρσοβίας υποχρεώνονται να περπατήσουν προς το σημείο συγκέντρωσης για εκτοπισμό. Βαρσοβία, Πολωνία, Απρίλιος ή Μάιος 1943.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Jews rounded up during the Warsaw ghetto uprising are forced to march to the assembly point for deportation. [LCID: 34082]

Thank you for supporting our work

We would like to thank The Crown and Goodman Family and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.