Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Ερείπια ενός κτιρίου στο γκέτο του Kovno που ισοπεδώθηκε όταν οι Γερμανοί αποπειράθηκαν να αναγκάσουν τους Εβραίους να βγουν από τις κρυψώνες τους κατά την ολοκληρωτική καταστροφή του γκέτο.

Ερείπια ενός κτιρίου στο γκέτο του Kovno που ισοπεδώθηκε όταν οι Γερμανοί αποπειράθηκαν να αναγκάσουν τους Εβραίους να βγουν από τις κρυψώνες τους κατά την ολοκληρωτική καταστροφή του γκέτο. Kovno, Λιθουανία, 1944.


  • US Holocaust Memorial Museum, courtesy of George Kadish/Zvi Kadushin

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

Ruins of a building in the Kovno ghetto gutted when the Germans attempted to force Jews out of hiding during the final destruction ... [LCID: 81133]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.