Πίσω στο άρθρο

Samples of the Nuremberg Race Laws (the Reich Citizenship Law and the Law for the Protection of German Blood and Honor). [LCID: 73901]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Δείγματα των φυλετικών νόμων της Νυρεμβέργης (νόμος του Γερμανού πολίτη και νόμος για την προστασία του γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμής).

Δείγματα των φυλετικών νόμων της Νυρεμβέργης (νόμος του Γερμανού πολίτη και νόμος για την προστασία του γερμανικού αίματος και της γερμανικής τιμής). Γερμανία, 15 Σεπτεμβρίου 1935.


Ετικέτες


  • National Archives and Records Administration, College Park, MD

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.