Πίσω στο άρθρο

Sign used during the anti-Jewish boycott: "Help liberate Germany from Jewish capital. [LCID: 66527]
Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Επιγραφή που χρησιμοποιόταν κατά τη διάρκεια του αντι-εβραϊκού μποϊκοτάζ: «Βοηθήστε στην απελευθέρωση της Γερμανίας από το Εβραϊκό κεφάλαιο.

Επιγραφή που χρησιμοποιόταν κατά τη διάρκεια του αντι-εβραϊκού μποϊκοτάζ: «Βοηθήστε στην απελευθέρωση της Γερμανίας από το Εβραϊκό κεφάλαιο. Μην αγοράζετε τίποτα από καταστήματα Εβραίων», Γερμανία, 1933.


Ετικέτες


  • Stadtarchiv Nürnberg

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.