Λεπτομέρειες
Φωτογραφία

Μια εβραϊκή οικογένεια που περπατά στο δρόμο.

Μια εβραϊκή οικογένεια που περπατά στο δρόμο. Kalisz, Πολωνία, 16 Μαΐου 1935.


  • US Holocaust Memorial Museum

Αυτή η σελίδα είναι επίσης διαθέσιμη σε

A Jewish family walking down a street. Kalisz, Poland, May 16, 1935. [LCID: 05303]

Thank you for supporting our work

We would like to thank Crown Family Philanthropies and the Abe and Ida Cooper Foundation for supporting the ongoing work to create content and resources for the Holocaust Encyclopedia. View the list of all donors.